۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.CLYDGB2SXXXClydesdale Bank-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
2.BARCGB22XXXBarclays Bank PLCLondonپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
3.STBCGB2LXXXSumitomo Mitsui Trust Bank London-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
4.BARCGB5GXXXBarclays Bank Plc Barclays Cap-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
5.MIDLGB21XXXHsbc Bank Plc-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
6.ABOCGB2LXXXAgricultural Bank of China (UK) LimitedLondonپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
7.BCITGB2LXXXIntesa Sanpaolo LondonLondonپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
8.LOYDGB2LCTYLloyds Tsb Bank Plc London-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
9.PNBPGB2LXXXWells Fargo Bank Na London-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
10.BSABGB2LXXXBanco de Sabadell S.A.-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالیجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: