جستجوی کد شناسایی بانک (BIC)


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک


۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.CLYDGB2SXXXClydesdale Bank-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
2.BARCGB22XXXBarclays Bank PLCLondonپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
3.STBCGB2LXXXSumitomo Mitsui Trust Bank London-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
4.BARCGB5GXXXBarclays Bank Plc Barclays Cap-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
5.MIDLGB21XXXHsbc Bank Plc-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
6.ABOCGB2LXXXAgricultural Bank of China (UK) LimitedLondonپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
7.BCITGB2LXXXIntesa Sanpaolo LondonLondonپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
8.LOYDGB2LCTYLloyds Tsb Bank Plc London-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
9.PNBPGB2LXXXWells Fargo Bank Na London-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
10.BSABGB2LXXXBanco de Sabadell S.A.-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 04/2024

جستجوی کد شناسایی بانک (BIC)