فهرست بانک

کشور:      نروژ     


فهرست بانک‌ها به‌صورت مرتب شده بر اساس نام بانک و شهر:۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.SGFSNO21XXXSparebank 1 Gudbrandsdal-نروژ
2.NARVNO21XXXSparebanken Narvik-نروژ
3.TOTENO21XXXTotens Sparebank-نروژ
4.VERDNOK1XXXVerdibanken-نروژ
5.ARENNO21XXXArendal Og Omegns Sparebank-نروژ
6.SPAVNOBBXXXSparebanken Vest-نروژ
7.SOGSNO21XXXSogne Og Greipstad Sparebank-نروژ
8.STADNO21XXXStadsbygd Sparebank-نروژ
9.VVELNO21XXXVoss Veksel Og Landmandsbank-نروژ
10.ORLANO21XXXOrland Sparebank-نروژ


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 03/2023

فهرست بانک