فهرست بانک

کشور:      نروژ     


فهرست بانک‌ها به‌صورت مرتب شده بر اساس نام بانک و شهر:۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.SGFSNO21XXXSparebank 1 Gudbrandsdal-نروژ
2.NARVNO21XXXSparebanken Narvik-نروژ
3.ARENNO21XXXArendal Og Omegns Sparebank-نروژ
4.VERDNOK1XXXVerdibanken-نروژ
5.SPAVNOBBXXXSparebanken Vest-نروژ
6.VVELNO21XXXVoss Veksel Og Landmandsbank-نروژ
7.STADNO21XXXStadsbygd Sparebank-نروژ
8.YABANOK1XXXYa Bank-نروژ
9.OYSLNO21XXXOystre Slidre Sparebank-نروژ
10.AASANO21XXXAasen Sparebank-نروژ


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 09/2022

فهرست بانک