جستجوی کد شناسایی بانک (BIC)


نام:
کشور:
IBAN:
BIC:
شهر:
کد پستی:
جستجوی شعب بانک


۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.SGFSNO21XXXSparebank 1 Gudbrandsdal-نروژ
2.NARVNO21XXXSparebanken Narvik-نروژ
3.ARENNO21XXXArendal Og Omegns Sparebank-نروژ
4.VERDNOK1XXXVerdibanken-نروژ
5.SPAVNOBBXXXSparebanken Vest-نروژ
6.TOTENO21XXXTotens Sparebank-نروژ
7.SOGSNO21XXXSogne Og Greipstad Sparebank-نروژ
8.ORLANO21XXXOrland Sparebank-نروژ
9.VVELNO21XXXVoss Veksel Og Landmandsbank-نروژ
10.YABANOK1XXXYa Bank-نروژ


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 12/2022

جستجوی کد شناسایی بانک (BIC)