۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.SGFSNO21XXXSparebank 1 Gudbrandsdal-نروژ
2.NARVNO21XXXSparebanken Narvik-نروژ
3.ARENNO21XXXArendal Og Omegns Sparebank-نروژ
4.VERDNOK1XXXVerdibanken-نروژ
5.SPAVNOBBXXXSparebanken Vest-نروژ
6.TOTENO21XXXTotens Sparebank-نروژ
7.SOGSNO21XXXSogne Og Greipstad Sparebank-نروژ
8.VVELNO21XXXVoss Veksel Og Landmandsbank-نروژ
9.ORLANO21XXXOrland Sparebank-نروژ
10.YABANOK1XXXYa Bank-نروژجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: