۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.SGFSNO21XXXSparebank 1 Gudbrandsdal-نروژ
2.NARVNO21XXXSparebanken Narvik-نروژ
3.VVELNO21XXXVoss Veksel Og Landmandsbank-نروژ
4.AASANO21XXXAasen Sparebank-نروژ
5.VERDNOK1XXXVerdibanken-نروژ
6.STADNO21XXXStadsbygd Sparebank-نروژ
7.ARENNO21XXXArendal Og Omegns Sparebank-نروژ
8.OYSLNO21XXXOystre Slidre Sparebank-نروژ
9.VOLDNO21XXXSparebank 1 Sore Sunnmore-نروژ
10.YABANOK1XXXYa Bank-نروژجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: