۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.SGFSNO21XXXSparebank 1 Gudbrandsdal-نروژ
2.NARVNO21XXXSparebanken Narvik-نروژ
3.VVELNO21XXXVoss Veksel Og Landmandsbank-نروژ
4.STADNO21XXXStadsbygd Sparebank-نروژ
5.VERDNOK1XXXVerdibanken-نروژ
6.OYSLNO21XXXOystre Slidre Sparebank-نروژ
7.SPAVNOBBXXXSparebanken Vest-نروژ
8.YABANOK1XXXYa Bank-نروژ
9.AASANO21XXXAasen Sparebank-نروژ
10.ARENNO21XXXArendal Og Omegns Sparebank-نروژجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: