BIC Citibank Na


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.CITIITMXSECCitibank NaMilanoایتالیا
2.CITIITMXXXXCitibank Na Milan-ایتالیاکد شناسایی بانک Citibank Na (ایتالیا) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 04/2024