۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.MIDLITMXXXXHsbc Bank PlcMilanoایتالیا
2.POSOIT22XXXBanca Popolare Di Sondrio Societa' Cooperativa Per AzioniSondrioایتالیا
3.MOETIT31XXXMoneynet Spa-ایتالیا
4.CARIITGGXXXBanca Carige Italia S.P.A.-ایتالیا
5.UNCRITM1XXXUnicredit Spa-ایتالیا
6.JPMGITMMXXXJ.P. Morgan International Bank LimitedMilanoایتالیا
7.BAMEITMMXXXMediobanca Spa-ایتالیا
8.BAFUITRRXXXBanca Del Fucino SpaRomaایتالیا
9.PAYTITM1XXXPaytipper Spa-ایتالیا
10.BCITIT61XXXMediocredito Italiano Spa-ایتالیاجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: