فهرست بانک

کشور:      ایتالیا     


فهرست بانک‌ها به‌صورت مرتب شده بر اساس نام بانک و شهر:۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.MIDLITMXXXXHsbc Bank PlcMilanoایتالیا
2.POSOIT22XXXBanca Popolare Di Sondrio Societa' Cooperativa Per AzioniSondrioایتالیا
3.MOETIT31XXXMoneynet Spa-ایتالیا
4.CARIITGGXXXBanca Carige Italia S.P.A.-ایتالیا
5.UNCRITM1XXXUnicredit Spa-ایتالیا
6.JPMGITMMXXXJ.P. Morgan International Bank LimitedMilanoایتالیا
7.BAMEITMMXXXMediobanca Spa-ایتالیا
8.BAFUITRRXXXBanca Del Fucino SpaRomaایتالیا
9.PAYTITM1XXXPaytipper Spa-ایتالیا
10.BCITIT61XXXMediocredito Italiano Spa-ایتالیا


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 07/2021

فهرست بانک