BIC Bcc 'Giuseppe Toniolo' Di Genzano Societa' Cooperativa, Genzano Di Roma


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک


BIC / SWIFT:ICRAITRRQF0   ایتالیا
نام بانک:Bcc 'Giuseppe Toniolo' Di Genzano Societa' Cooperativa

کشور:ایتالیا

خیابان:Via S. Silvestri Ang. Via Usa, 113
کد پستی:00045
شهر:Genzano Di Roma


کد شناسایی بانک Bcc 'Giuseppe Toniolo' Di Genzano Societa' Cooperativa, Genzano Di Roma (ایتالیا) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 05/2024