BIC Banca Popolare Di Sondrio Scpa


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.POSOIT21XXXBanca Popolare Di Sondrio Scpa-ایتالیاکد شناسایی بانک Banca Popolare Di Sondrio Scpa (ایتالیا) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 05/2024