۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.ESSEDK22XXXSeb Privatebanking Denmark-دانمارک
2.VISODK21XXXVistoft Sparekasse-دانمارک
3.LIBIDK21XXXSparekassen Den lille BikubeFuglebjergدانمارک
4.BRSPDK21XXXBroerup Sparekasse-دانمارک
5.NYKBDKKKXXXNykredit Bank As-دانمارک
6.VESBDK22XXXFynske Bank A/SSvendborgدانمارک
7.NRSBDK24XXXA/S Nørresundby BankNørresundbyدانمارک
8.RINGDK22XXXRingkjøbing Landbobank, AktieselskabRingkøbingدانمارک
9.MONSDK21XXXA/S Møns BankStegeدانمارک
10.SPISDK21XXXSparekassen I Skals-دانمارکجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: