یافتن و حذف کردن نشانی‌های تکراری


نرم‌افزار یافتن و حذف کردن نشانی‌های تکراری


  • DedupeWizard 8: نرم‌افزاری ساده که می‌توان از آن بدون دانش فنی خاص برای جستجوی نشانی‌های تکراری در Excel استفاده کرد. نشانی‌های تکراری را می‌توان با استفاده از نشانی پستی، شماره تلفن و/یا نشانی ایمیل، از داخل یک فهرست نشانی واحد یا بین دو فهرست نشانی، مانند آنچه برای بررسی فهرست‌های صرف نظر لازم است، پیدا کرد. امکان پردازش فقط فایلهای Excel وجود دارد.
  • DataQualityTools 8: در مقایسه با DedupeWizard، ابزارهای DataQuality گزینه‌های بیشتری برای جستجوی نشانی‌های تکراری و نیز مجموعه‌ای کامل از عملکردهای اضافی ویژه پردازش داده‌های نشانی، مانند عملکرد ادغام فیلدهای داده، دارند. علاوه بر فایلهای Excel، از این برنامه می‌توان برای پردازش فایلهای dBase، ACCESS، VistaDB و فایلهای متنی و نیز سرورهای پایگاه‌های داده مانند MS SQL Server، PostrgeSQL، ORACLE و MySQL استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر: www.dataqualityapps.com