۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.ECOCNGLAXXXEcobank Nigeria PlcLagosنیجریه
2.SBICNGLXXXXStanbic IBTC Bank Ltd.Lagosنیجریه
3.ZEIBNGLAXXXZenith Bank PlcLagosنیجریه
4.FIDTNGLAXXXFidelity Bank PlcLagosنیجریه
5.DBLNNGLAXXXDiamond Bank PlcLagosنیجریه
6.ABNGNGLAXXXAccess Bank PlcLagosنیجریه
7.AFRNNGLAXXXMainStreet BankLagosنیجریه
8.PRDTNGLAXXXSkye Bank PlcLagosنیجریه
9.ICITNGLAXXXUnity Bank PlcLagosنیجریه
10.GTBINGLAXXXGuaranty Trust Bank PlcLagosنیجریهجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: