۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.ZEIBNGLAXXXZenith Bank PlcLagosنیجریه
2.FIDTNGLAXXXFidelity Bank PlcLagosنیجریه
3.ECOCNGLAXXXEcobank Nigeria PlcLagosنیجریه
4.SBICNGLXXXXStanbic IBTC Bank Ltd.Lagosنیجریه
5.DBLNNGLAXXXDiamond Bank PlcLagosنیجریه
6.AFRNNGLAXXXMainStreet BankLagosنیجریه
7.ABNGNGLAXXXAccess Bank PlcLagosنیجریه
8.PRDTNGLAXXXSkye Bank PlcLagosنیجریه
9.SPRGNGLAXXXEnterprise BankLagosنیجریه
10.ICITNGLAXXXUnity Bank PlcLagosنیجریهجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: