۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.ECMBMTMTXXXECCM Bank plc.Sliemaمالت
2.FEMAMTMTXXXFerratum Bank LtdSliemaمالت
3.FFSMMTM1XXXFexservSan Gwannمالت
4.APSBMTMTXXXAPS Bank Ltd.Birkirkaraمالت
5.FNNBMTMTXXXNational Bank of GreeceSliemaمالت
6.BNIFMTMTXXXBanif Bank (Malta) plc.Gziraمالت
7.VOCBMTMTXXXNovum Bank Ltd.Gziraمالت
8.AKBKMTMTXXXAkbank T.A.S (Malta)St Julian'sمالت
9.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.Vallettaمالت
10.AGRKMTMTXXXAgribank plc.Luqaمالتجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: