۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.DEUTHU2BXXXDeutsche Bank AG Hungary-مجارستان
2.DTBAHUHBXXXDuna Takarek Bank Zrt.-مجارستان
3.UBRTHUHBXXXRaiffeisen Bank Zrt-مجارستان
4.MANEHUHBXXXMagyar Nemzeti Bank-مجارستان
5.BUDAHUHBXXXBudapest Bank Rt-مجارستان
6.MKKBHUHBXXXMkb Bank Zrt.-مجارستان
7.KODBHUHBXXXKdb Bank Hungary Ltd-مجارستان
8.HUSTHUHBXXXHungarian State Treasury-مجارستان
9.GIBAHUHBXXXErste Bank Hungary Zrt-مجارستان
10.INGBHUHBXXXIng Bank Zrt-مجارستانجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: