۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.AMMAGHACXXXBank of Africa Ghana Ltd-غنا
2.BARCGHACXXXBarclays Bank of Ghana Ltd-غنا
3.NIBGGHACXXXNational Investment Bank-غنا
4.UTBKGHACXXXUT Bank Ltd-غنا
5.INCEGHACXXXInternational Commercial Bank Ltd-غنا
6.TRBGGHACXXXThe Royal Bank Ltd-غنا
7.GTBIGHACXXXGuaranty Trust Bank Ltd-غنا
8.ACCCGHACXXXCal Bank Ltd-غنا
9.UBGHGHACXXXUnibank Gh Ltd-غنا
10.ZEBLGHACXXXZenith Bank Ghana Ltd-غناجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: