۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.INCEGHACXXXInternational Commercial Bank Ltd-غنا
2.BARCGHACXXXBarclays Bank of Ghana Ltd-غنا
3.FBLIGHACXXXFidelity Bank Ghana Gh Ltd-غنا
4.NIBGGHACXXXNational Investment Bank-غنا
5.ZEBLGHACXXXZenith Bank Ghana Ltd-غنا
6.GHCBGHACXXXGhana Commercial Bank Ltd-غنا
7.AREXGHACXXXARB Apex Bank Ltd-غنا
8.ECOCGHACXXXEcobank Ghana Ltd-غنا
9.SCBLGHACXXXStandard Chartered Bank Ltd-غنا
10.GTBIGHACXXXGuaranty Trust Bank Ltd-غناجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: