۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.INGBFRPPXXXING Bank NVParis 12فرانسه
2.SEPBFRPPXXXBank SepahParis 08فرانسه
3.BREDFRPPXXXBRED - Banque populaireParis 12فرانسه
4.BPSMFRPPXXXBanque Bcp-فرانسه
5.BICFFRPPXXXBanque internationale de commerce - BREDParis 12فرانسه
6.CMCIFRPAXXXCredit Mutuel Cic Banques-فرانسه
7.SOGEFRCCXXXSociété généraleParis 09فرانسه
8.IIDFFR21XXXIng Direct Nv-فرانسه
9.AGRIFRPP869Crcam Pyrenees Gascogne-فرانسه
10.COFIFRCPXXXEdmond de Rothschild (France)Paris 08فرانسهجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: