۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.FBCOAOLUXXXFinibanco Angola S.A.-آنگولا
2.BCCBAOLUXXXBanco BIC Angola-آنگولا
3.BFMXAOLUXXXBanco de Fomento Angola-آنگولا
4.BNICAOLUXXXBanco de Negócios Internacional-آنگولا
5.BVBXAOLUXXXBanco Valor S.A.-آنگولا
6.BRDKAOLUXXXBanco Keve-آنگولا
7.SBICAOLUXXXStandard Bank de Angola S.A.-آنگولا
8.NOSAAOLUXXXBanco BAI Micro Finanças-آنگولا
9.BAIPAOLUXXXBanco Angolano de Investimentos-آنگولا
10.BQCAAOLUXXXBanco Kwanza Invest-آنگولاجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: