۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.INJSAM22XXXInecoBankYerevanارمنستان
2.ARMJAM22XXXVTB Bank ArmeniaYerevanارمنستان
3.ANIKAM22XXXAnelik BankYerevanارمنستان
4.MIDLAM22XXXHSBC Bank ArmeniaYerevanارمنستان
5.ARMCAM22XXXAraratbank Yerevanارمنستان
6.ARMNAM22XXXArmbusiness BankYerevanارمنستان
7.CBRAAM22XXXCentral Bank of ArmeniaYerevanارمنستان
8.AGCAAM22XXXACBA-Credit Agricole BankYerevanارمنستان
9.RKASAM22XXXArexim BankYerevanارمنستان
10.BTAIAM22XXXBTA BankYerevanارمنستانجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: