۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.INJSAM22XXXInecoBankYerevanارمنستان
2.ANIKAM22XXXAnelik BankYerevanارمنستان
3.AGCAAM22XXXACBA-Credit Agricole BankYerevanارمنستان
4.RKASAM22XXXArexim BankYerevanارمنستان
5.ARMJAM22XXXVTB Bank ArmeniaYerevanارمنستان
6.ARSJAM22XXXArmSwiss BankYerevanارمنستان
7.COVBAM22XXXConverse Bank CorpYerevanارمنستان
8.MIDLAM22XXXHSBC Bank ArmeniaYerevanارمنستان
9.BTAIAM22XXXBTA BankYerevanارمنستان
10.CBRAAM22XXXCentral Bank of ArmeniaYerevanارمنستانجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: