فهرست بانک


BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.UBSWUS33XXXUBS AG StamfordStamfordایالات متحده آمریکا
2.HYVEUS33XXXUniCredit Bank AG New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
3.USBKUS44XXXUS BankMinneapolisایالات متحده آمریکا


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 05/2022

فهرست بانک