فهرست بانک


BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.HBHOJOAXXXXThe Housing Bank for Trade & FinanceAmmanاردن


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 12/2021

فهرست بانک