فهرست بانک


BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.SGMEJOAMXXXSociete Generale de Banque JordanieAmmanاردن
2.SCBLJOAXXXXStandard CharteredAmmanاردن


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 12/2021

فهرست بانک