فهرست بانک


BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.UBSIJOAXXXXBank al EtihadAmmanاردن
2.AUDBJOAMXXXBank Audi S.A.L.Ammanاردن
3.BJORJOAXXXXBank of Jordan PLCAmmanاردن
4.BLOMJOAMXXXBlom BankAmmanاردن


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 12/2021

فهرست بانک