فهرست بانک

کشور:      اردن     


فهرست بانک‌ها به‌صورت مرتب شده بر اساس نام بانک و شهر:

شهر:
A
نام:
ABCEIJNRST


۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.RJHIJOAMXXXAl Rajhi BankAmmanاردن
2.BJORJOAXXXXBank of Jordan PLCAmmanاردن
3.ARABJOAXXXXArab Bank PLC.Ammanاردن
4.NBADJOAMXXXNational Bank of Abu DhabiAmmanاردن
5.CITIJOAXXXXCitiBankAmmanاردن
6.SCBLJOAXXXXStandard CharteredAmmanاردن
7.EFBKJOAMXXXCapital Bank of JordanAmmanاردن
8.JIFBJOAMXXXInvestbankAmmanاردن
9.AJIBJOAXXXXArab Jordan Investment BankAmmanاردن
10.SGMEJOAMXXXSociete Generale de Banque JordanieAmmanاردن


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 08/2022

فهرست بانک