فهرست بانک

کشور:      اردن     


فهرست بانک‌ها به‌صورت مرتب شده بر اساس نام بانک و شهر:

شهر:
A
نام:
ABCEIJNRST


۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.BJORJOAXXXXBank of Jordan PLCAmmanاردن
2.ARABJOAXXXXArab Bank PLC.Ammanاردن
3.EFBKJOAMXXXCapital Bank of JordanAmmanاردن
4.NBADJOAMXXXNational Bank of Abu DhabiAmmanاردن
5.RJHIJOAMXXXAl Rajhi BankAmmanاردن
6.SGMEJOAMXXXSociete Generale de Banque JordanieAmmanاردن
7.CITIJOAXXXXCitiBankAmmanاردن
8.AJIBJOAXXXXArab Jordan Investment BankAmmanاردن
9.JKBAJOAMXXXJordan Kuwait BankAmmanاردن
10.SCBLJOAXXXXStandard CharteredAmmanاردن


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 10/2021

فهرست بانک