فهرست بانک

کشور:      مجارستان     


فهرست بانک‌ها به‌صورت مرتب شده بر اساس نام بانک و شهر:

شهر:
B
نام:
BCDEFGHIKMOPR
SU


۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.UBRTHUHBXXXRaiffeisen Bank Zrt-مجارستان
2.DEUTHU2BXXXDeutsche Bank AG Hungary-مجارستان
3.MANEHUHBXXXMagyar Nemzeti Bank-مجارستان
4.MKKBHUHBXXXMkb Bank Zrt.-مجارستان
5.DTBAHUHBXXXDuna Takarek Bank Zrt.-مجارستان
6.BUDAHUHBXXXBudapest Bank Rt-مجارستان
7.CRLYHUHBXXXCredit Agricole CIB HungaryBudapestمجارستان
8.INGBHUHBXXXIng Bank Zrt-مجارستان
9.OTPVHUHBXXXOtp Bank Plc-مجارستان
10.BACXHUHBXXXUniCredit Bank Hungary ZRTBudapestمجارستان


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 04/2024

فهرست بانک