فهرست بانک

کشور:      فرانسه     


فهرست بانک‌ها به‌صورت مرتب شده بر اساس نام بانک و شهر:۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.INGBFRPPXXXING Bank NVParis 12فرانسه
2.SEPBFRPPXXXBank SepahParis 08فرانسه
3.BPSMFRPPXXXBanque Bcp-فرانسه
4.BREDFRPPXXXBRED - Banque populaireParis 12فرانسه
5.BICFFRPPXXXBanque internationale de commerce - BREDParis 12فرانسه
6.CMCIFRPAXXXCredit Mutuel Cic Banques-فرانسه
7.SOGEFRCCXXXSociété généraleParis 09فرانسه
8.IIDFFR21XXXIng Direct Nv-فرانسه
9.AGRIFRPP869Crcam Pyrenees Gascogne-فرانسه
10.FBNIFRPPXXXFBN bank (UK) LtdParis 08فرانسه


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 03/2023

فهرست بانک