فهرست بانک


BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.ABOCUS33XXXAgricultural Bank of China New YorkNew York ایالات متحده آمریکا
2.ABCOUS33XXXArab Banking Corporation BSC New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
3.ANZBUS33XXXAustralia and New Zealand Banking Group Limited New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
4.BBVAUS33XXXBanco Bilbao Vizcaya Argentaria New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
5.BRASUS33XXXBanco do Brasil USA New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
6.ITAUUS33XXXBanco Itau SA New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
7.BOFAUS3NXXXBank of America NA New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
8.BKCHUS33XXXBank of China New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
9.BKCHUS33CTXBank of China New York ChinatownNew Yorkایالات متحده آمریکا
10.BLAEUS3XXXXBladex New York AgencyNew Yorkایالات متحده آمریکا
11.CGDIUS33XXXCaixa Geral de Depositos SA New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
12.PCBCUS33XXXChina Construction Bank Corporation New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
13.CITIUS33XXXCitibank NANew Yorkایالات متحده آمریکا
14.DEUTUS33XXXDeutsche Bank AG New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
15.BKTRUS33XXXDeutsche Bank Trust Company AmericasNew Yorkایالات متحده آمریکا
16.GENOUS33XXXDZ Bank AG New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
17.HANYUS33XXXHabib American BankNew Yorkایالات متحده آمریکا
18.HABBUS33XXXHabib Bank Limited New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
19.MRMDUS33XXXHSBC Bank USA NANew Yorkایالات متحده آمریکا
20.ICBKUS33XXXICBC Limited New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
21.ICICUS3NXXXICICI Bank New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
22.BCITUS33XXXIntesa Sanpaolo New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
23.CHASUS33XXXJP Morgan Chase Bank NANew Yorkایالات متحده آمریکا
24.MSHQUS33XXXMashreqBank PSC New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
25.MBBEUS33XXXMaybank New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
26.MHCBUS33XXXMizuho Corporate Bank Ltd New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
27.NBOKUS33XXXNational Bank of Kuwait New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
28.BFCEUS33XXXNatixis SA New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
29.NOLAUS33XXXNord/LB Norddeutsche Landesbank & Girozentrale New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
30.SOGEUS33XXXSociete Generale New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
31.SCBLUS33XXXStandard Chartered Bank USANew Yorkایالات متحده آمریکا
32.SMBCUS33XXXSumitomo Mitsui Banking Corporation New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
33.IRVTUS3NXXXThe Bank of New York MellonNew Yorkایالات متحده آمریکا
34.BOTKUS33XXXThe Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
35.HYVEUS33XXXUniCredit Bank AG New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا
36.WELAUS3XXXXWestLB AG New YorkNew Yorkایالات متحده آمریکا


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 04/2024

فهرست بانک