BIC Union Bank of Nigeria Plc


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.UBNINGLAXXXUnion Bank of Nigeria PlcLagosنیجریهکد شناسایی بانک Union Bank of Nigeria Plc (نیجریه) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 02/2024