BIC Novo Banco, S.A., S.E., Madrid


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک


BIC / SWIFT:BESMESMMXXX   اسپانیا
نام بانک:Novo Banco, S.A., S.E.

کشور:اسپانیا

خیابان:Cl Serrano, 88
کد پستی:28006
شهر:Madrid


کد شناسایی بانک Novo Banco, S.A., S.E., Madrid (اسپانیا) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 05/2024