BIC Gefrees


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.GENODEF1GFSRaiffeisenbank (Gf P2)Gefreesآلمان
2.GENODEF1GFSRaiffeisenbank -alt-Gefreesآلمان
3.GENODEF1SZFRaiffeisenbank Hochfranken WestGefreesآلمان
4.BYLADEM1HOFSparkasse HochfrankenGefreesآلمانکدهای شناسایی بانک‌های Gefrees (آلمان) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 03/2024