BIC GENODEF1BGO


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.GENODEF1BGORaiffeisenbank Berg-Bad Steben (Gf P2)Bergآلمان
2.GENODEF1BGORaiffeisenbank Berg-Bad Steben -alt-Bergآلمانکد شناسایی بانکی 'GENODEF1BGO' (آلمان) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 06/2023