BIC GENODE51DSA


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.GENODE51DSAVolksbank Dillingen (Gf P2)Dillingenآلمان
2.GENODE51DSAVolksbank Dillingen -alt-Dillingenآلمانکد شناسایی بانکی 'GENODE51DSA' (آلمان) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 06/2024