BIC Caja R. de Alginet, S.C.C.V., Alginet


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک


BIC / SWIFT:CCRIES2A179   اسپانیا
نام بانک:Caja R. de Alginet, S.C.C.V.

کشور:اسپانیا

خیابان:Cl Valencia 13
کد پستی:46230
شهر:Alginet (Valencia)


کد شناسایی بانک Caja R. de Alginet, S.C.C.V., Alginet (اسپانیا) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 04/2024