BIC Banca Padovana Credito Cooperativo S. C.


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.PDCCIT2PXXXBanca Padovana Credito Cooperativo S. C.Campodarsegoایتالیاکد شناسایی بانک Banca Padovana Credito Cooperativo S. C. (ایتالیا) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 03/2024