BIC BNPAVNVNXXX


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.BNPAVNVNXXXBNP Paribas Ho Chi Minh CityHo Chi Minh Cityویتنامکد شناسایی بانکی 'BNPAVNVNXXX' (ویتنام) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 04/2024