BIC BESCPTPLXXX


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.BESCPTPLXXXBanco Espírito Santo, SALisboaپرتغال
2.BESCPTPLXXXNovo Banco, SALisboaپرتغالکد شناسایی بانکی 'BESCPTPLXXX' (پرتغال) (BIC / SWIFT / کد سوئیفت).


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 05/2024